Program

  Torsdag 30 mars

 • 10:45

  Studiebesök (föranmälan krävs)

  Hur märks den gröna omställningen i Luleå? Lyssna till ledande företrädare för bland annat Luleå kommun och därefter blir det besök på antingen H2 Green Steel i Boden eller Järnvägstekniskt Center på Luleå Tekniska Universitet.

  10:45 Gemensam information Sessionssalen i Stadshuset i Luleå
  ​​
  11:45 ​​Enkel lunch
  ​​
  ​​12.15 Avfärd med buss
  ​​
  Mer information skickas till föranmälda. Anmälan sker vid registrering till forumet.

 • 14.00

  Incheckning

 • 14.30

  Fika

 • 15.00

  Järnvägsforum Norr 2023 – nu kör vi!

  Joakim Berg, marknads- och kommunikationschef på Norrtåg (moderator)

 • Välkommen till Luleå!

  Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun

 • Vad betyder det förändrade världsläget för Sverige?

  Överstelöjtnant Per Wikblad, Försvarsmakten med kommentarer av Jonas Andersson (S), regionpolitiker Region Jämtland Härjedalen och ledamot i Botniska korridorens styrgrupp samt Linda Thulin, styrelseordförande Godskorridoren Scanmed/Trafikverket

 • Hur kan Sverige få mer pang för infrastrukturbudgeten?

  Nils Paul, ansvarig för infrastrukturfrågor Svenskt Näringsliv med kommentarer av Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare, Otto Nilsson vd Inlandsbanan

 • Kaffepaus – utställning

 • Nya moderna trafikeringsupplägg på järnväg

  Stephan Ray, presschef Green Cargo

  David Sandahl vd Real Rail/Sandahlsbolagen

 • Malmbanan – möjliggörare eller bromskloss för den gröna omställningen och försörjningstryggheten

  Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB och ordförande för den europeiska gruv- och mineralindustrins branschorganisation Euromines

 • Framgångsfaktorer för den gröna omställningen

  Tidigare statsminister Stefan Löfven

  Därefter samtal mellan tidigare statsminister Stefan Löfven, och vd och koncernchef Jan Moström LKAB

 • 18:15

  Avslutning

 • 19:30

  Middag i tält på isen

  Fredag 31 mars

 • 08.00

  Kaffe och mingel med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

 • 08.30

  ​​Svensk infrastrukturpolitik i ett viktigt europeiskt sammanhang

  Lotta Rönström och Joakim Berg, moderatorer

 • Den gröna industriella revolutionen – vad innebär den?

  Lina Håkansdotter, Global Head of Sustainability and Corporate Affairs H2 Green Steel

 • Hur ser regeringens prioriteringar ut för underlätta för arbetspendling och godstrafik? Vad krävs i norra Sverige?

  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

 • Vilka infrastrukturfrågor är viktigast för samarbetet Botniska korridoren?

  Åsa Ågren Wikström (M), regionpolitiker Region Västerbotten och ledamot i Botniska korridorens styrgrupp

 • Hur ser behovet av investeringar i norra Sverige ut?

  Ulrika Heie (C), ordförande i Trafikutskottet
  Thomas Morell (SD), vice ordförande i Trafikutskottet
  Gunilla Svantorp (S), ledamot i Trafikutskottet, trafikpolitisk talesperson
  Oskar Svärd (M), ledamot Trafikutskottet
  Linda Westerlund Snecker (V), ledamot i Trafikutskottet, trafikpolitisk talesperson
  Magnus Oscarsson (KD), ledamot i Trafikutskottet, trafikpolitisk talesperson
  Daniel Helldén (MP), ledamot i Trafikutskottet, trafikpolitisk talesperson
  Helena Gellerman (L),ledamot i Trafikutskottet, trafikpolitisk talesperson

 • 10.00

  Kaffepaus – utställning

 • Hur kan vi vända dagens kris till möjligheter inför framtiden?

  Catharina Elmsäter Svärd, vd Byggföretagen
  Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

 • Varför är en utbyggnad av den Botniska korridoren så viktig för EU?
  (på engelska)

  Lotta Rönström ,North Sweden European Office och Henric Fuchs, Botniska korridoren (moderatorer)

  Erik von Pistohlkors,
  biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige

 • Vi möter två viktiga nyckelspelare från EU, som bägge med stort intresse följer utvecklingen i norr:

  Pat Cox, EU:s samordnare för utbyggnad av den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet

 • Därefter samtal mellan Pat Cox, Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket och Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker

 • Avslutning

  Joakim Berg och Lotta Rönström (moderatorer) och politiker från de sju nordligaste regionerna

 • 12:30

  Lunch

  Kan ätas på plats i Kulturens hus eller tas med