Om Järnvägsforum Norr

Om arrangörerna

2001 bildades Intresseföreningen Norrtåg. Föreningen jobbar för att sätta en gemensam målbild för framtidens järnväg i de fem norrlandslänen, det vill säga Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten. I intresseföreningen samverkar kommuner, regioner och länstrafikbolag för att tillsammans skapa förutsättningar för en stark och hållbar järnvägstrafik.

Det var intresseföreningen som tog initiativ till Norrtågstrafiken. Tack vare ett gemensamt agerande har vi nu en helt annan järnvägstrafik än vi hade innan!

Nu står ”utbyggd järnväg i norr” högt på den politiska agendan. Vi i intresseföreningen visar vägen framåt. Botniabanan blev en succé, nu vill vi fortsätta och knyta samman norra och södra Sverige med investeringar i hela den Botniska korridoren. Det handlar om att bygga ny modern järnväg för snabba, långa och tunga tåg på Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, men också om att få anslutande stråk som bygger styrka inför framtiden. Just nu investerar näringslivet 1 070 miljarder i nya gröna industrier, nya innovationer och ny grön teknologi. Den gröna industriella revolutionen är här. Har Sverige då råd att tacka nej till investeringar i grön infrastruktur?