Kontakt

Har du frågor om Järnvägsforum Norr? Har du en nyhet eller tanke du vill dela med dig av? Eller har du frågor om webbplatsen?

Skicka ett mail till: [email protected]
eller ring: Joakim Berg, 070-239 54 60
eller kontakta oss via Facebook eller Twitter!

Intresseföreningen Norrtåg

Norrtåg AB är bolagsstyrelsen men parallellt med detta finns Intresseföreningen Norrtåg som sedan 2001 samverkar på det mer politiska planet för en samlad syn på framtidens järnväg i de fem norrlandslänen (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten). Inom Intresseföreningen samverkar kommuner, landsting, regionförbund och länstrafikbolag. Föreningen var initiativtagare till Norrtågstrafiken och agerade samlat politiskt under åren innan politiska beslut hade fattats. De senaste åren har föreningen medverkat aktivt i främst stora infrastrukturprojekt som Botniska korridoren inklusive Nya Ostkustbanan, Atlantbanan och Norrbotniabanan samt Bothnian green logistic corridor (BGLC).

Läs mer om Intresseföreningen Norrtåg här.

Kontakt Intresseföreningen Norrtåg:

Joakim Berg, projektledare
070-239 54 60
[email protected]

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X