Järnvägsforum Norr

Vad? Järnvägsforum Norr siktar på att bli ett årligt återkommande forum där aktörer i norr samlas för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Den röda tråden i Järnvägsforum norr är bättre kommunikationer för varor, tjänster och människor som tillväxtmotor. I forumen diskuteras forskning och utveckling, näringslivets förutsättningar och samhällets möjligheter ur flera olika perspektiv. Forumet ska öka engagemanget för bättre infrastruktur som viktig förutsättning. De fysiska träffarna syftar till att genom kunskap, utbyte av idéer och samarbete skapa bättre förutsättningar för en fortsatt hållbar tillväxt i Sverige genom ett starkare norra Sverige.

Nästa forum:
23 mars 2021 – webbinarium

Järnvägsforum norr finns i olika format, från tvådagars konferens för hela norra Sverige till kortare föreläsningar och seminarier på läns- eller regionnivå.

Ett Järnvägsforum ska ge deltagare ny kunskap, överblick om behov och vad som händer i norra Sverige, i Sverige och vår omvärld och verktyg för att gå från identifierade behov eller idéer till genomförda projekt.

Järnvägsforum arbetar aktivt för att hitta nya samarbeten och samarrangemang.

För mer information eller förslag på möjliga forum eller samarbeten, kontakta projektledare Joakim Berg på 070-239 54 60 eller [email protected]

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X