Ostkustbanan – dubbelspår Gävle till Härnösand

Projektet nya Ostkustbanan är ett projekt där offentliga och privata aktörer i
Västernorrlands och
Gävleborgs län gemensamt kraftsamlar för att förverkliga en dubbeslpårig järnväg Gävle-Sundsvall-Härnösand.

Projektet arbetar med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges tillväxt. Målet är att bidra till att påskynda beslutet att bygga en ny järnväg mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand för att stå klar att använda 2027 då är det 100 år sedan Ostkustbanan invigdes.

NYA OSTKUSTBANAN ÖKAR PULSEN I NORRLAND,
SVERIGE OCH EUROPA
  • Enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår för att kunna möta nutidens och framtidens behov och krav på snabba, pålitliga och miljövänliga transporter.
  • Ett dubbelspår fyrdubblar godstransporterna och halverar restiden för människorna.
  • Nya Ostkustbanan blir en central länk i den Botniska korridoren, en järnväg som gör att människor, industrier och företag kan växa och utvecklas.
  • Järnvägen (27 mil) mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår.

På sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand reser varje dag människor till och från studier och arbeten, med bagaget fullt av idéer och kunskap som utvecklar hela regionen. Här passerar varje dag godståg med efterfrågade svenska råvaror och produkter på sin väg ut i Europa. Men kapacitetsproblemen gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps.

Skynda på beslutet

EU-kommissionen har inkluderat sträckan i det prioriterade Europeiska järnvägsnätet och är beredd att investera 20 procent av utbyggnadskostnaden för nödvändiga investeringar. Nu handlar det om att den svenska regeringen måste agera, prioritera och fatta beslut som gör nya Ostkustbanan verklig. Tycker du också att nya Ostkustbanan är en viktig satsning? Följ oss på Facebook och hjälp till att öka pulsen i beslutsfattandet!

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X