Haparandabanan

Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda och är en internationellt viktig länk som möjliggör ökade transportflöden på järnväg. Den binder samman Botniska korridoren på den svenska och finska sidan och norra Sverige och Finlands växande region med stark industri, 3 universitet och över 300 000 invånare.

Haparandabanan är en modern järnväg med hög standard. Trafikverket har rustat upp järnvägen mellan Boden och Kalix (119 km), och byggt ny järnväg mellan Kalix och Haparanda (42 km) med stöd av EU eftersom den ingår i stomnätverket som en del av Botniska korridoren.

Karta från trafikverket.se

Karta från trafikverket.se

Persontrafik Luleå – Oulu : 300 000 – 3 universitet – en stark region – inom 3 h

Norrtåg AB tillsammans med finska och svenska aktörer siktar på att börja trafikera sträckan Luleå – Oulu inom kort. Då kan du nå tre universitet, Luleå tekniska universitet, Oulu universitet och universitetet i Rovaniemi, inom 3 timmar.

Ansvariga för försöket är Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, www.rkmbd.se

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X