Atlantbanan

Atlantbanan.se

Ett utvecklingsstråk i Mittnorden med nästan tre miljoner människor som sträcker sig från Stockholm vi Gävle, Bollnäs, Ljusdal och Ånge till Östersund och sedan vidare via Åre, Storlien och Meråkerbanan till Trondheim. Storstäder som Stockholm och Trondheim förenas och med Mittbanan ansluts Sundsvall.

Atlantbanan förenar två hav med många hamnalternativ och Vaernes flygplats och turistmetropoler som Åre blir enklare tillgängligt från såväl Norge som Sverige.

Arbetet med Atlantbanan har hitintills inneburit sammantagna åtgärder på drygt 5 miljarder, bland annat:

– Snabbtågsanpassning Stockholm-Jämtland – Dubbelspår Gävle-Stockholm
– Dubbelspår på nästan 10 mil Gävle-Bräcke
– Infrastrukturförbättringar Bollnäs-Gävle
– Järnvägsbrobygget Edänge Ljusdal
– Ny banstandard Åre-Storlien
– Perrongförbättringar och flera nya Resecentrum
– Bygget av Gevingeåstunneln mellan Hell och Trondheim – Meråkerbanans upprustning och elektrifiering

Partnerskapet Atlantbanan arbetar med infrastruktur, affärsutveckling persontrafik, affärsutveckling turism och affärsutveckling godstrafik.

Atlantbanan.se

Parter bakom partnerskapet:

Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Bräcke, Krokom, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Ånge, Åre och Östersund.

Även Norrtågs Intresseförening och Trafikverket deltar i olika grad i partnerskapets arbete.

Atlantbanan.se

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X