Intresseföreningen Norrtåg

Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening är ägarföreningen som står bakom Järnvägsforum Norr.

Intresseföreningen Norrtåg har sedan 2001 samverkar på det mer politiska planet för en samlad syn på framtidens järnväg i de fem norrlandslänen (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten). Inom Intresseföreningen samverkar kommuner, regioner och länstrafikbolag. Föreningen var initiativtagare till Norrtågstrafiken och agerade samlat politiskt under åren innan politiska beslut hade fattats. De senaste åren har föreningen medverkat aktivt i främst stora infrastrukturprojekt som Botniska korridoren inklusive Nya Ostkustbanan, Atlantbanan och Norrbotniabanan samt Bothnian green logistic corridor (BGLC).

Föreningens ägare och styrelse

Föreningen ägs av kommuner, regioner och länstrafikbolag i norra Sverige och har för tillfället 45 medlemmar.

Styrelsen utses av regionparlamenten och kommunförbunden i de fem nordligaste regionerna. Varje region representeras av två ordinarie ledamöter och en ersättare.

Styrelse från 2019

Ordförande

Elvy Söderström (S)

Gävleborg
– Jan Lahenkorva (S) Region Gävleborg
– Alexander Hägg (M) Region Gävleborg
– Eva Lindberg (S) Region Gävleborg, ersättare

Västernorrland
– Sara Nylund (S) Region Västernorrland
– Sten-Ove Danielsson (S), Kommunförbundet Västernorrland
–  Johan Andersson (C), Kommunförbundet Västernorrland, ersättare

Jämtland

– Jörgen Larsson (C) Region Jämtland Härjedalen
– Jonas Andersson (S) Region Jämtland Härjedalen
– Florian Stamm (MP), Region Jämtland Härjedalen, ersättare

Västerbotten

– Hans-Peter Carlson (L) Region Västerbotten
– LiseLotte Olsson (V) Region Västerbotten
– Mathias Haglund (S) Region Västerbotten, ersättare

Norrbotten

– Nils-Olov Lindfors (C), Region Norrbotten
– Lenita Ericson (S) Kommunförbundet Norrbotten
– Anders Öberg (S) Region Norrbotten, ersättare

Verksamhetsplan Intresseföreningen Norrtåg

För frågor rörande Intresseföreningen Norrtås verksamhet, kontakta Joakim Berg, [email protected]

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X