Gör Sverige större och ta vara på de goda krafterna

27 februari, 2020

Elvy Söderström är ordförande för Intresseföreningen Norrtåg. Hon berättar här om idén bakom Järnvägsforum Norr och om sitt eget engagemang för framtidens järnväg.

Varför arrangeras JVFN och varför ska man delta?

 – JVFN är en viktig mötesplats för hela Sverige – inte bara i norr. För oss är den röda tråden bättre kommunikationer för alla. Forumet handlar om att enas om en riktning för hur vi ska utveckla infrastrukturen i norra Sverige och hur vi skapar möjligheter för våra världsledande företag, för människor och organisationer. Det ska vara möjligt för alla att resa och transportera sina varor och råvaror hållbart. Det påverkar hela landet positivt. 

JVFN är till för att öka engagemanget och kunskapen om utvecklad infrastruktur i norr. Och vi är faktiskt på väg! Redan nu kan vi konstatera att flera investeringar är gjorda, men vi har fler erbjudanden till Sverige. Det är lönsamt att investera i norr – genom till exempel dubbelspår kan vi ge mer till hela Sverige. Norra Sverige möjliggör tillväxt och utveckling för hela Sverige.

Vilka hoppas du kommer att samtala med varandra under JVFN i Gävle?

– Jag vill såklart att alla ska prata med varandra. Mötet är oslagbart för att forma ett gemensamt budskap. Infrastrukturminister Thomas Eneroth har redan god kunskap och kännedom, med det är väldigt viktigt för nationella politiker att träffa och föra dialog med företrädare på lokal och regional nivå. Men det absolut viktigaste är att vi inte bara pratar, vi ska lyssna på varandra också.

Vad bär du med dig från förra årets forum?

– Det enorma engagemanget och all energi som deltagarna gav! Jag fick extra kraft och lust för fortsatt arbete. Jag tog också med mig insikten om att vi verkligen måste enas om ett gemensamt mål genast. Det var starkt. 

Vad är grunden för ditt intresse för framtidens järnväg?

– Jag har kommit in på rätt spår! Det var redan i slutet av 80-talet som jag engagerade mig i bättre järnvägsinfrastruktur i norra Sverige. Anledningen till att jag har valt att fortsätta är att jag har sett att de beslut och investeringar som har genomförts har gjort enorm skillnad för både människor och företag. Jag har sett hur vardagen förbättrats i norr och att hela Sverige kan växa hållbart. Det ger energi som gör att mitt engagemang fortsätter att växa!

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X