Europas snabbast växande befolkning behöver mer transportkapacitet – och Järnvägsforum Norr!

7 januari, 2020

– Jag tycker att JVFN på ett övergripande och seriöst sätt, och ibland mer på djupet, beskriver järnvägens och transporternas bidrag till samhället, säger SJ:s avgående vd Crister Fritzon om Järnvägsforum Norr.

Till hösten är det dags för årets upplaga av Järnvägsforum Norr. 20 – 21 oktober 2020 är det dags för Järnvägsforum i Gasklockorna, Gävle.

På 2019 års upplaga av Järnvägsforum Norr talade Crister Fritzson, vd för SJ AB om myter kring tågtrafik och om SJ:s positiva utveckling i hela norra Sverige. Inför kommande Järnvägsforum Norr berättar Crister Fritzon mer om utmaningarna med järnvägen, behovet av dess utveckling i norra Sverige och varför han ska skicka sin efterträdare till Gävle.

Vilken är tågets största utmaning? 

– Om vi ser till hela järnvägssektorn så handlar den övergripande utmaningen om att vi har passerat kapacitetstaket. Sedan ett antal år tillbaka så innebär den stora resetillväxten och antalet tåg och avgångar att restiderna blir längre och järnvägen mer känslig för störningar. Även om vi för varje år blir bättre på att jobba med punktligheten så behöver Sverige mer kapacitet i form av dubbelspår på många ställen där det i dag är enkelspår, och fyrspår på än mer hårt belastade sträckor. En del säger att vi på sikt – jag säger nu – behöver en ny generations stambanor. Vi har levt gott på de investeringar våra far- och morföräldrar gjorde, inte minst när stambanorna fick dubbelspår, men nu har vi växt ur kostymen som på alltför många ställen är illa sliten. Vi kan inte mycket länge till hoppa bock över det faktum att Europas snabbast växande befolkning – den svenska – behöver mer transportkapacitet, och frågan inställer sig då hur mycket av den infrastrukturen ska vara för fossilfria transporter, det vill säga järnväg. För mig är svaret enkelt.

Varför tror SJ så starkt på tåg i norra Sverige?

– Jag har i dagarna läst prognoser för transporternas tillväxt från 1997 och framåt. Alla gjorda prognoser har överskattat vägtransporternas tillväxt och samtidigt gravt underskattat järnvägstransporternas. Häpnadsväckande läsning. Med tanke på vilken injektion och uppsving som bland annat det bolagiserade och moderna SJ har gett järnvägen under 2000-talet så tror jag att nya utvärderingar av de prognoser som vi nu lever, och styr efter, kommer att underkännas på ett än mer brutalt sätt.

Varför kommer du att skicka din efterträdare till JVFN 2020?
– Ibland hör man frågan ”hur svårt kan det vara att köra tåg?”. Jag tycker att JVFN på ett övergripande och seriöst sätt, och ibland mer på djupet, beskriver järnvägens och transporternas bidrag till samhället, och att det inte är en lek. Vi gör miljontals resor med kollektivtrafik varje dag och i de tåg som framförs handlar det om sekundpassning av tågkanaler och stationsstopp för att hela systemet ska fungera. Alla medarbetare inom järnvägen bidrar till samhället och det illustreras mångfacetterat på JVFN.

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X