JVFN leder till breda samarbeten

19 december, 2019

– Ett resultat av mitt senaste besök på järnvägsforum är att vi nu jobbar tillsammans med kompetensfrågor mellan Trafikverket, LTU och region Norrbotten, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. 

På JVFN i Åre i april 2019 talade Lena Erixon om processen för nästa nationella plan och om vad Trafikverket gör däremellan. För Trafikverkets generaldirektör är deltagandet på JVFN betydelsefullt.

– Det är alltid värdefullt att träffas och lyssna in varandras perspektiv, att tillsammans försöka hitta gemensamma möjligheter att utveckla ett hållbart transportsystem, säger hon.

Lena Erixon förespråkar breda samarbeten och dialog mellan olika aktörer – vilket JVFN bidrar till.

– Vi behöver se möjligheter och utmaningar för transportsystemet ur ett helhetsperspektiv, både nationellt, lokalt och transportslagsövergripande. Samarbete och dialog mellan politiker, myndigheter, näringsliv och akademi är därför en mycket viktig del för att vi ska kunna fortsätta utveckla moderna, effektiva och hållbara lösningar för hela transportsystemet i hela landet, säger Lena Erixon.

Järnvägsforum 2020 inträffar 31 mars – 1 april i Gävle. Anmäl dig här!

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X