Järnvägsforum Norr – självklart för örebropolitiker

16 december, 2019

En positiv utveckling av järnvägen i norra Sverige gynnar hela landet. Det vet politiker och tjänstemän i Region Örebro och därför har de involverat sin region i Järnvägsforum Norr.

– Vi ser sambanden bättre än många andra län. Örebro är en godsintensiv region där fler godsvagnar rangeras än i Göteborg och Stockholm tillsammans. Godset kommer i stor utsträckning från norr – i Örebro rangeras vagnarna för att gå vidare till rätt destination, vilket skapar jobb för örebroare, säger Mats Gunnarsson, regionråd i Region Örebro. 

Järnvägens utveckling är viktig för regionen och landet på många sätt. Inte minst för miljön – Mats Gunnarsson påpekar att ett godståg motsvarar hela 40 lastbilar.

– Genom att gå samman med länen i norr i samarbeten som Botniska Korridoren och Järnvägsforum Norr blir vi en starkare kraft mot regeringen och EU. Det finns stora vinster i att prata ihop oss och arbeta tillsammans för att utveckla de stråk som binder ihop oss, säger Mats Gunnarsson.

Han tar gärna tåget från Örebro till Älvsbyn och Åre, men den 20 oktober hoppar han av tåget i Gävle för 2020 års upplaga av Järnvägsforum Norr. Sociala medier och digitala möten i all ära – Järnvägsforum Norr delar en viktig aspekt med järnvägen, som förstås handlar om mer än godstrafik:

– Man måste träffas, konstaterar Mats Gunnarsson.

Anmäl dig till Järnvägsforum här.

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X