Världsledande – även 2040?

19 december, 2018

Järvägsforum Norr 2019 arrangerades denna gång i Åre, 2 – 3 april.

Hur ska vi i norra Skandinavien, även i framtiden, lyckas vara världsledande i en omvärld med nya utmaningar och förutsättningar?
Vilken transportinfrastruktur behöver vi för att klara klimatmålen och samtidigt nå den globala marknaden, tillgodose besöksnäringens behov och klara kompetensförsörjningen?

122 deltagare

Totalt deltog 122 företrädare för kommuner, regioner, näringsliv, riksdag, Storting och myndigheter i två dagars diskussioner.

Många kan göra mycket

Många av forumets deltagare återkom till att vi står inför stora utmaningar för att klara klimatet men att det även i det finns stora möjligheter. Det finns inte heller en ansvarig eller en åtgärd som ensamt kan göra skillnad. Ökat förtroende för tåget handlar om allt från att vi blir fler som berättar att tåget fungerar bra till förbättrat underhåll och mer investeringar. Världsledande kommer vi att vara även 2040 – om vi fortsätter att utveckla vårt transportsystem som är lika avgörande för de producerande industrierna som för kompetensförsörjning och besöksnäringen.

Nästa Järnvägsforum Norr bli i Gävleborg

I samband med forumet höll Intresseföreningen Norrtåg/Järnvägsforum Norr årsstämma. På årsstämman utsågs en ny styrelse och Gävleborg utsågs till plats för nästa års Järnvägsforum Norr.

Maud Olofsson, ordförande Visita, berättade om besöksnäringens utveckling och behovet av att planera infrastruktur efter andra förutsättningar än bara befolkning. Foto: Ingela Bendrot.
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X