Spårbytet åter på spåret

11 april, 2016

Trafikverket har beslutat att utföra två etapper av spårbytet på Stambanan genom övre Norrland redan denna sommar. Det innebär att spårbytet nu återigen är prioriterat och forcerat. Förhoppningen är nu att vara färdig med återställandet sommaren 2017, ett år senare än tidigare planerat.

Etappindelning och ytterligare information om spårbytet på Trafikverkets projektsida: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/Sparbyte-Boden—Bastutrask/

Finansiering av det dubbla spårbytet kan ske genom att Trafikverket omprioriterar i sin egen budget eller att myndigheten med tillåtelse av regeringen kan nytta anslagskrediter. Omprioriteringen hos Trafikverket är resultatet av dialog med aktörer i norra Sverige. Bland annat deltog representanter för de fem nordligaste länen, näringslivet, Norrtåg och SJ vid en träff med Trafikverkets generaldirektör i december för att föra fram vikten av att att det tidigare avbrutna spårbytet skulle återupptas och färdigställs snabbast möjligast.

Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten, är nöjd med beskedet

– Att ett dubbelt spårbyte sker så snart är mycket positivt, men än mer glädjande är att Trafikverkets klassificering av banorna nu förändras till det bättre.

Bergkvist är noga med att poängtera betydelsen av ett fortsatt arbete för att spårbytet ska komma i mål:

– Nu väntar fortsatt påverkansarbete från vårt håll. Regeringen måste få upp ögonen ytterligare för att underhåll av järnvägarna i norra Sverige ska prioriteras högre.

Trafikverkets mål är att upprustningen av Stambanan genom övre Norrland ska vara klar till 2017, men kan inte lova exakt datum för färdigställandet så länge frågan om finansiering inte är löst.

Mer information från Region Västerbotten här:
http://regionvasterbotten.se/press/viktigt-sparbyte-mellan-boden-och-bastutrasks-skyndas-pa/

 

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X