Inlandsbanan förbättrar bärigheten

15 juni, 2015
Inlandsbanan AB har beviljats EU-medel ur den regionala strukturfonden Mellannorrland för att höja bärigheten på banan till Svensk standard, 22,5 ton, längs en flaskhals på 16 mil mellan Brånan och Brunflo.

Inlandsbanan sträcker sig 110 mil från Gällivare i norr till Mora. Nu beviljas Inlandsbanan AB medel ur den regionala strukturfonden för Mellannorrland, som tillsammans med medfinansiering från staten, för att höja bärigheten på de sista 16 milen med lägre bärighet mellan Arvidsjaur och Mora.

Insatsen beskrivs som historiskt viktig för Inlandsbanan eftersom det nu öppnas upp för trafik med axeltryck på 22,5 ton. En höjning med 20 % per godståg. Insatsen ska ytterligare stärka Inlandsbanans attraktivitet som ett alternativ till vägtransporter.

Fler jobb

Projektet minskar inte bara utsläppen och skapar jobb på längre sikt. Genom sociala krav vid upphandlingen av arbetet ska lokala arbetstillfällen skapas för att ge fler en väg in i arbetslivet igen.

Om Inlandsbanan

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB (IBAB) samt dotterbolagen Inlandsbanan Turism AB (ITAB) och Inlandståget AB (ITÅG). IBAB ägs av 15 kommuner längs banan. ITAB ägs förutom av IBAB även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro. ITÅG ägs till 100 % av IBAB. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. 

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan. 

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Läs mer på inlandsbanan.se

 

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X