Krav på skyddsfilter skjuts upp till 2016

21 maj, 2015
Post- och telestyrelsen (PTS) förlänger det tekniska skyddet för järnvägens kommunikationssystem GSM-R med ett år fram till 1 juli 2016. Det innebär att tågoperatörerna har ytterligare ett år på sig att installera skyddsfilter.

När mobiloperatörerna bygger ut och höjer effekterna i sina nät för att förbättra för sina kunder riskerar detta samtidigt att störa kommunikationen mellan tåg och tågledningscentraler samt det nya signalsystemet ERTMS. Därför meddelade Trafikverket tidigare i år att endast tåg med skyddsfilter skulle få trafikera deras spår från 1 juli i år. Men för att hinna med installationer väljer nu PTS att skjuta på förändringen i det tekniska skyddet till 1 juli 2016.

”Det är bra att PTS lyssnar. Förändringen måste till, ingen tvekan om det. Men nu ges tid att anpassa alla tåg och att dessutom göra det inom gällande EU-rätt som träder i kraft först 1 juli i år.” säger Olle Tiderman, Teknisk chef Norrtåg.

Bakgrunden till beslutet är att mobiloperatörerna har rätt att öka effekten i mobilnäten från den 1 juli 2015 enligt ett beslut av Post- och Telestyrelsen som fastställts av förvaltningsrätten. Det påverkar GSM-R, mobiltelefonin för järnvägstrafiken. GSM-R möjliggör en säker kommunikation mellan förare och tågledning. Vanlig mobiltelefoni ligger i samma frekvensband men på en annan frekvens. Det är detta som PTS nu väntar med till den 1 juli 2016.

– Det är bra att beslutet fattats, nu gäller det att fordonsägarna fortsätter driva arbetet med att installera skydden, det är den ena delen. Trafikverket bidrar med den andra delen, som nyligen slutförts, att utöka täckningen för GSM-R genom att bygga 150 nya basstationer och att bygga om 150 befintliga, säger Mathias Persson, IT-direktör, till trafikverket.se

Gemensam riskanalys

Mobiloperatörerna har sedan tidigare investerat i teknik för att öka hastigheten för sina kunder. Trafikverkets och Branschföreningen Tågoperatörernas gemensamma riskanalys visar dock att om detta sker, stör effektökningen ut kommunikationen mellan tåg och tågledningscentral samt tågstyrningssystemet ERTMS.

Lösningen är att dels öka täckningen för GSM-R genom att bygga ut och bygga om basstationerna längs spåret, dels montera skydd i form av filter eller förbättrade radiomoduler i tågen. Att installera skydd på tågen styrs av EU-lagstiftning och blir inte tillåtet förrän den 1 juli i år, men Transportstyrelsen accepterar installationer redan nu om de görs in- och urkopplingsbara.

Om det inte finns skydd på tågen riskeras kommunikationen mellan förare och tågledning. Risk finns att föraren exempelvis inte kan rapportera om fara i form av människor i spårområdet eller larma tågledningen efter en olycka.

Regeringen har inrättat ett statsstöd för att ge bidrag till installation av nödvändig utrustning på tågen.

Håll koll på järnvägen i norr. Följ järnvägsforum norr på Facebook.

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X