Atlantbanan

Atlantbanan.se

    1. Ett utvecklingsstråk i Mittnorden med nästan tre miljoner människor som sträcker sig från Stockholm vi Gävle, Bollnäs, Ljusdal och Ånge till Östersund och sedan vidare via Åre, Storlien och Meråkerbanan till Trondheim. Storstäder som Stockholm och Trondheim förenas och med Mittbanan ansluts Sundsvall.
  • Atlantbanan förenar två hav med många hamnalternativ och Vaernes flygplats och turistmetropoler som t.ex. Åre blir enklare tillgängligt från såväl Norge som Sverige.
Arbetet med Atlantbanan har hitintills inneburit sammantagna åtgärder på drygt 5 miljarder, bland annat:

– Snabbtågsanpassning Stockholm-Jämtland – Dubbelspår Gävle-Stockholm
– Dubbelspår på nästan 10 mil Gävle-Bräcke
– Infrastrukturförbättringar Bollnäs-Gävle
– Järnvägsbrobygget Edänge Ljusdal
– Ny banstandard Åre-Storlien
– Perrongförbättringar och flera nya Resecentrum
– Bygget av Gevingeåstunneln mellan Hell och Trondheim – Meråkerbanans upprustning och elektrifiering

Projekt Atlantbanan arbetar med infrastruktur, affärsutveckling persontrafik, affärsutveckling turism och affärsutveckling godstrafik.

Atlantbanan.se

Projektägare:

Regionförbundet Jämtland/Härjedalen
Åre Kommun
Krokoms Kommun
Östersunds Kommun
Bräcke Kommun Länsstyrelsen Västernorrland Ånge Kommun
Sundsvalls Kommun
Region Gävleborg
Ljusdals Kommun
Bollnäs Kommun
Ovanåkers Kommun
Ockelbo Kommun
Intresseföreningen Norrtåg

Atlantbanan.se

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr