Världsledande – även 2040?

19 december, 2018

Järvägsforum Norr 2019 arrangeras denna gång i Åre, 2 – 3 april.

Hur ska vi i norra Skandinavien, även i framtiden, lyckas vara världsledande i en omvärld med nya utmaningar och förutsättningar?
Vilken transportinfrastruktur behöver vi för att klara klimatmålen och samtidigt nå den globala marknaden, tillgodose besöksnäringens behov och klara kompetensförsörjningen?
Under två dagar samlas vi på Copperhill i Åre för att hitta svaren.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret!

2 april 13.00 – 17.00 Hur kan våra tvär- och kuststråk stärka varandra? (gemensam lunch 12.00 och middag 19.00)

3 april 8.30 – 15.00 Håller transportsystemet för nyindustrialisering, kompetensförsörjning, digitalisering och växande besöksnäring?

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret!

Järnvägsforum Norr 2019 arrangeras i samarbete med Botniska korridoren och Projekt Mittstråket men vänder sig till alla aktörer som verkar för att utveckla norra Sverige, Norge och Finland.

Mer information kommer att publiceras här och på samarrangörernas webb allt eftersom.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret!

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr