Tack för i år!

Vi ses 2025 i Västerbotten!

Att Järnvägsforum Norr är en växande kraft blev tydligt i Sundsvall 18-19 april när drygt 250 deltagare samlades för relevanta analyser och samtal både på scenen och runtikring – under mingel bland utställare, vid middag och spontana möten med nya och gamla kollegor och bekanta. Vi fick se konkreta exempel på hur Järnvägsforum Norr genom att samla olika perspektiv och politik och näringsliv på samtliga nivåer föder nya idéer till lösningar för framtidens infrastruktur.

Foton, videomaterial och presentationer kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Några axplock ur programmet 2024

Läs hela programmet genom att klicka här! 

Industriboomen i norr
SCA är en av de tyngsta näringslivsaktörerna och investerar varje år mångmiljardbelopp. Vad är framgångsfaktorerna? Lyssna till SCA:s koncernchef Ulf Larsson.

Förra året samlades vi i Luleå. Vad har hänt i Luleå, Norrbotten, Norra Sverige och Europa sedan dess? Senaste nytt från kommunstyrelsens ordförande i Luleå, Carina Sammeli.

Vad händer i Sundsvall? Niklas Säwén, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, berättar tillsammans med Sven Magnusson, vd Logistikparken om investeringarna som stärkt Sundsvall som nav.

Vad innebär det nya initiativet ”Plattform Norr”? Vad är syftet? Vilka deltar? På vilket sätt kommer det att underlätta planeringen  av gränsöverskridande transporter? Lyssna till bl a Helena Eriksson, regionchef Trafikverket Region Norra.

Välkommen till det vilda, vackra och växande Västernorrland – reflektioner efter åtta intensiva månader som landshövding!  Lyssna till tidigare generaldirektören, statsrådet och partisekreteraren – och numera landshövdingen – Carin Jämtin. 

Mingel med många möten!
Passa på att mingla med utställarna, talarna och övriga deltagare!

Modern järnväg behövs nu!  
Hur ska Sverige klara av bygga en stark, robust och kapacitetsstark infrastruktur? Vad krävs? Hör svaren direkt från Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) med kommentarer av bland annat Ulrika Heie (C) samt Maria Stockhaus (M), ordförande respektive ledamot i riksdagens Trafikutskott.

EU:s stomnät ska stå klart till 2030. Vad krävs? Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige berättar om EU:s krav.

Från flaskhalsar till tarmvred – stora kapacitetsbrister i järnvägssystemet norr om Dalälven. Vad betyder det för den gröna omställningen? Ny rapport redovisas och därefter följer panelsamtal med bl a Henrik Dahlin, vd Green Cargo, Dag Lokrantz, vd för Vy och Oliver Dogo, vd för Mittsvenska Handelskammaren.

De gröna omställningen – vad händer?
En lägesrapport från HsGreen Steel. Just nu pågår ett intensivt arbete med att planera, finansiera och bygga nya anläggningar. En av de viktiga aktörerna är H2GreenSteel som satsar på en anläggning för produktion av grönt stål. Företaget har säkrat över 75 miljarder i finansiering. Hur går etableringen i Boden? Luisa Orre, Chief Procurement and Infrastructure Officer på H2GreenSteel, ger oss senaste nytt.

Nya fordon anpassade för arktiskt klimat 
SJ har beställt nya fordon som klarar arktiskt klimat och kan köra i 250 km/h, Norrtåg håller just nu på med att upphandla nya fordon. Alstom – med närmare 2 000 anställda i Sverige är den största aktören inom svensk järnvägsindustri. De jobbar för högtryck och har över 1 000 tåg och flera stora leveranser på gång.  Vilka är de största utmaningarna för tillverkarna och de som upphandlar nya tåg? Lyssna till Maria Signal Martebo, vd för Alstom i Sverige, Gustav Eriksson, chef teknisk produktledning på SJ och Joakim Berg, vd för Norrtåg berättar om sitt arbete med att förnya sin fordonsflotta.

Öst-västliga förbindelser i fokus
Trondheim – Östersund –Sundsvall – Umeå – Vasa:  Banden mellan Sverige Finland och Norge har nu blivit ännu starkare tack vare det finska och svenska NATO-medlemskapet. Men det finns även andra saker som stärker vår samverkan. Vad betyder elektrifieringen av Meråkersbanan och färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa för vårt utbyte? Hur påverkas handel, militär mobilitet och samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge? Inledning av Joakim Strand (SP) riksdagsledamot från Vasa i Finland och Sigbjørn Gjelsvik (C) ordförande Transport- och kommunikationskommittén i Stortinget i Norge.

Är alternativ finansiering och alternativa genomförandeformer inom infrastrukturområdet lösningen?
På senare år har diskussionen om alternativ finansiering tagit fart. Vilka modeller finns? Vad kan göras på kort och på lång sikt?  Skulle utbyggnaden av den Botniska korridoren, som del av den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet, kunna påskyndas med hjälp av alternativ finansiering?  Henrik Andersson strategikonsult Sweco redovisar en ny analys som tagit fram på uppdrag av samarbetet Botniska korridoren. Kommentarer av ledande trafikpolitiker.

Modern järnväg behövs nu!  
Pengarna räcker inte och fler och fler talar om alternativ finansiering och alternativa genomförandeformer – vad är politiskt möjligt?

På scenen kommer ni också att se följande från Riksdagens Trafikutskott:

Åsa Karlsson (S) järnvägspolitisk talesperson

Thomas Morell (SD) vice ordförande i utskottet och trafikpolitisk talesperson

Linda Snecker (V) trafikpolitisk talesperson

Linus Lakso (MP) trafikpolitisk talesperson

Helena Gellerman (L) trafikpolitisk talesperson

Magnus Oscarsson (KD) trafikpolitisk talesperson

Flera regionpolitiker medverkar, bland annat Jonny Lundin, ordförande i samarbetet Botniska korridoren och regionråd i Västernorrland och Jonas Andersson, ordförande i Järnvägsforum Norr och regionråd i Jämtland Härjedalen .

Moderatorer:  Joakim Berg, vd för Norrtåg och Lotta Rönström, Senior adviser på North Sweden European office

Järnvägsforum Norr 2023 var en succé!

Kommentarer från utvärderingen 2023:

”Fortsätt gärna med blandningen av politiker och folk från olika delar av järnvägsbranschen.”

”En bra blandning med relativt korta och intressanta programpunkter som höll uppe intresset.”

”Har svårt att föreställa mig ett bättre event, talarlista, program med mera. Allt var fantastiskt!”

Klicka här för att läsa mer om Järnvägsforum 2023