18–19 april 2024 i Sundsvall

Boka in årets Järnvägsforum Norr!

Gör som infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och många andra viktiga beslutsfattare – kom till Järnvägsforum Norr den 18-19 april på Södra Berget i Sundsvall. Som vanligt blir det många relevanta och angelägna ämnen, viktiga och intressanta talare och högt tempo. Självfallet finns många möjligheter att mingla och möta såväl talare, utställare och andra deltagare. 

2024 är året då infrastrukturpolitiken står i centrum. I höst kommer regeringen att lägga fram sitt förslag om hur statens infrastrukturpolitik ska se ut under perioden 2026–2037. Samtidigt pågår en industriboom utan motstycke i norra Sverige. Hur kan Sverige ta höjd för den industriella expansionen? Hur kommer regeringen att ta hänsyn till behoven i norr? Hur kan man bygga upp en infrastruktur som klarar både civila krav och behov av militär mobilitet? Vilka krav ställer EU på den svenska infrastrukturen? Detta och mycket annat kommer att diskuteras den 18-19 april när viktiga beslutsfattare, företagsledare och opinionsbildare möts på Södra Berget i Sundsvall.

Några axplock ur programmet 2024

Industriboomen i norr
SCA är en av de tyngsta näringslivsaktörerna och investerar varje år mångmiljardbelopp. Vad är framgångsfaktorerna? Lyssna till SCA:s koncernchef Ulf Larsson.

Förra året samlades vi i Luleå. Vad har hänt i Luleå, Norrbotten, Norra Sverige och Europa sedan dess? Senaste nytt från kommunstyrelsens ordförande i Luleå, Carina Sammeli.

Vad händer i Sundsvall? Niklas Säwén, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, berättar tillsammans med Sven Magnusson, vd Logistikparken om investeringarna som stärkt Sundsvall som nav.

Vad innebär det nya initiativet ”Plattform Norr”? Vad är syftet? Vilka deltar? På vilket sätt kommer det att underlätta planeringen  av gränsöverskridande transporter? Lyssna till bl a Helena Eriksson, Regionchef Trafikverket Region Norra.

Mingel med många möten!
Passa på att mingla med utställarna, talarna och övriga deltagare!

Modern järnväg behövs nu!  
Hur ska Sverige klara av bygga en stark, robust och kapacitetsstark infrastruktur? Vad krävs? Hör svaren direkt från Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) med kommentarer av bland annat Ulrika Heie (C) samt Maria Stockhaus (M), ordförande respektive ledamot i riksdagens Trafikutskott.

EU:s stomnät ska stå klart till 2030. Vad krävs? Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige berättar om EU:s krav.

Från flaskhalsar till tarmvred – stora kapacitetsbrister i järnvägssystemet norr om Dalälven. Vad betyder det för den gröna omställningen? Ny rapport redovisas och därefter följer panelsamtal med bl a Henrik Dahlin, vd Green Cargo.

Järnväg i norr
Moderna fordon som klarar arktiskt klimat – hör mer om de fordon som SJ har köpt in och om de fordon som Norrtåg ska köpa in.

Med fokus på öst-västliga förbindelser 
Trondheim – Östersund – Sundsvall knyts samman med elektrifierade tåg när Meråkersbanan öppnas 2024. Vad betyder det för utvecklingen i norr?

Umeå och Vasa har knutits samman med ny färja – vad betyder det för utvecklingen i norr?

Modern järnväg behövs nu!  
Pengarna räcker inte och fler och fler talar om alternativ finansiering och alternativa genomförandeformer – vad är politiskt möjligt?